top of page

WCZORAJ

Przedsiębiorstwo Handlowo – Produkcyjne „Bagietka” Sp. z o. o. powstało w 1992 r. Pierwotnym założeniem była produkcja pieczywa francuskiego, zwłaszcza bagietek, w kontekście lokalizacji firmy usytuowanej przy Al. Bayeux, której zabudowa nawiązuje do miasta
we Francji, w regionie Dolnej Normandii, w departamencie Calvados.

Potrzeby rynku zweryfikowały początkowy zamysł i w krótkim okresie czasu oferta została znacznie poszerzona. Proces rozbudowy
i stałego unowocześniania bazy produkcyjnej w latach 90-tych pozwolił na ugruntowanie marki na rynku lokalnym.
W odpowiedzi
na oczekiwania klientów i nowe trendy od 2005 r nastąpiła szczególna intensyfikacja rozbudowy działu cukierniczego. W tym samym czasie otwarto liczne nowe punkty sprzedaży w okolicznych miejscowościach.

DZISIAJ

 

Dystrybucję swoich wyrobów prowadzimy w ponad 70 wyspecjalizowanych stoiskach i sklepach firmowych w pięciu województwach. 
W 2013 r zakończyliśmy budowę nowoczesnej hali o powierzchni 1700 m2, przy ul. Grunowo, w Chojnicach. Inwestycja ta pozwoliła nam
na zastosowanie nowoczesnej technologii i rozszerzenie asortymentu cukierniczego. Zakupiliśmy nowe maszyny, które wpłynęły na poprawę jakości produkcji. We wcześniejszym obiekcie pozostała piekarnia, której całkowity remont zakończyliśmy w 2014 r. Pozyskane dodatkowe miejsce pozwoliło na utworzenie wzorcowego sklepu Dom chleba.

 

 

Umiejętne połączenie tradycji z nowoczesnością stanowi o sile i popularności piekarni i cukierni „Bagietka”, czego najlepszym dowodem jest liczba ponad 400 tys. Klientów, którzy w każdym miesiącu kupują nasze produkty. Zarząd przedsiębiorstwa prowadzi polityką otwartą
na nowości i elastycznie reaguje na wszelkie zmiany w nowoczesnym piekarnictwie i cukiernictwie. Nowe ustawodawstwo, trendy pojawiające się na rynku oraz oczekiwania klientów weryfikują nasze dalsze działania.

 

 

W najbliższych latach będziemy koncentrować się na rozwoju dotychczasowej działalności. Zamierzamy kontynuować rozszerzanie sieci sprzedaży oraz remontować kolejne stoiska. Planujemy dalszy innowacyjny rozwój działu cukierniczego, a w dziale piekarniczym będziemy dążyć do poszerzania oferty ekologicznego pieczywa opartego na tradycyjnych recepturach. Umożliwi to sprostanie nawet najbardziej wyrafinowanym gustom konsumentów i skuteczne konkurowanie na rynku.

 

Klauzula informacyjna dotycząca klientów

1.    Drogi Kliencie, Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne „Bagietka” sp. o.o., zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ul. Grunowo 80, 89-620 Chojnice, e-mail piekarnia@bagietka.pl  lub telefonując pod numer: 52 3977274. Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych Jolanta Agacki pisząc na adres: iod@bagietka.pl lub telefonując pod numer: 52 3977274.

2.    Twoje dane przetwarzane są w celu realizacji usług sprzedaży i dostaw wyrobów. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych jest art. 6 ust. 1 lit b) RODO oraz dokumentacja związana realizacją reklamacji / wykonanie warunków wynikających z gwarancji, rękojmi lub umowa kupna-sprzedaży; Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks cywilny (Dz.U. nr 2018 poz. 1025 ze zm.), Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o prawach konsumenta Dz.U. 2017 poz. 683

3.    Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

4.    Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

5.    Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż jest to konieczne, tj. przez okres wyznaczony właściwym przepisem prawa:

  • 3 miesiące po wykonaniu zamówienia - dla danych zawartych na drukach zamówienia.

6.    Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji medycznej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.

7.    W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8.    Przekazanie nam Twoich danych osobowych jest wymogiem ustawowym, dotyczy każdego klienta, wobec którego realizujemy cele opisane w punkcie 2.

9.    Podanie danych ma charakter dobrowolny lecz jest konieczne dla realizacji zamówienia – zawarcia umowy sprzedaży. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty upoważnione do przetwarzania danych osobowych z mocy prawa lub na podstawie umów.  

10.[1] W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

Klauzula informacyjna dla osób objętych monitoringiem wizyjnym

1.    Szanowna Pani / Panie, Administratorem Twoich danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne „Bagietka” sp. z o.o., zwany dalej: „Administratorem”. Możesz skontaktować się z Administratorem pisząc na adres: ul. Grunowo 80, 89-620 Chojnice, email piekarnia@bagietka.pl  lub telefonując pod numer: 52 3977274. Możesz również skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem powołanego przez niego inspektora ochrony danych Jolanta Agacki pisząc na adres: iod@bagietka.pl lub telefonując pod numer: 52 3977274.

2.    Twoje dane przetwarzane są w celu ochrony obiektu i mienia oraz zapewnienia bezpieczeństwa na terenie „Naszej Firmy” oraz wszystkich punktów handlowych. Monitoring wizyjny realizowany jest w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

3.    Twoje dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w zakresie związanym z realizacją powyższych celów. Nie udostępniamy Twoich danych innym odbiorcom oprócz podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.

4.    Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

5.    Twoje dane będą przechowywane nie dłużej niż przez okres jednego miesiąca. Przetwarzanie danych osobowych za pomocą systemu monitoringu wizyjnego obejmuje: drogę wjazdową, drogi wewnętrzne oraz parkingi znajdujące się na terenie lokalizacji w Chojnicach, wejścia do budynków, a także część obszaru znajdującego się wewnątrz budynków; ponadto monitoringiem objęte są wszystkie punkty handlowe.

6.    Masz prawo żądać od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, zaktualizowania, jak również masz prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Zasady udostępnienia dokumentacji pracowniczej zostały określone przez przepisy polskiego prawa.

7.    W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

8.*   W oparciu o Twoje dane osobowe Administrator nie będzie podejmował wobec Ciebie zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania*.

 

* Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

bottom of page